RASP Big Five+

RASP Big Five+ visar en persons egenskaper fördelat på fem faktorer:

- Ansvarstagande
- Öppenhet
- Utåtriktad
- Empati
- Neuroticism

Utöver de fem faktorerna mäter RASP Big Five+ även graden av Självbild / Egenuppfattning.

Hur fungerar det?Webbformulär med frågor

Testet består av en webbenkät som fylls i av testpersonen och resultatet är klart i samma sekund som testet avslutas. Testet finns på svenska och engelska .


Lättläst profil

Resultatet visas som en lättläst profil. Varje egenskap presenteras med förklarande text och staplar som visar i vilken grad personen uppfyller egenskapen.En person som har god uppfattning om sig själv är mer tillförlitlig...

Klicka eller swipa på nedanstående bildspel!


Exempel på utfall för en egenskap

Färgerna ger en indikering om värdet är "normalt" eller om det avviker lite eller mycket (orange respektive rött) från det "normala". Ett högt värde (bild fyra nedan - Dominant egenskap) för exempelvis Empati kan innebära att personen undviker konflikter samt fokuserar på andras välbefinnande snarare än på ställda krav och mål.


Saknar i princip egenskapen
Saknar i princip egenskapen

Mycket liten del av egenskapen
Mycket liten del av egenskapen

Normal andel av egenskapen
"Normal" andel av egenskapen

Dominant egenskap
Dominant egenskap

Förklaring av egenskaperÖppenhet

Öppenhet visar graden av nyfikenhet, kreativitet och förkärlek till nyheter och variation. Denna faktor har även kopplingar till våra grundläggande känslor, exempelvis glädje, intresse och förvåning.

Intrycksmottaglig
Förändringsbar
Flexibel

Idérik
Fördomsfri
DiskussionsbenägenAnsvarstagande

Ansvarstagande är hur organiserad, målmedveten och pålitlig en person är.

De med höga värden är självdisciplinerade och har god framförhållning.

Samvetsgrann
Målinriktad
Noggrann

Detaljfokuserad
Ordningsam
LojalUtåtriktad

Utåtriktad är en faktor som visar på positiva känslor för och intresse av relationer.

En person med ett högt värde söker gärna stimulering av/i grupp.

Social
Kommunikativ
Kontaktsökande

Relationsinriktad
Sändare (snarare än mottagare
TeamspelareEmpati

Empati visar hur medkännande en person är men även i vilken utsträckning denne kan känna tillit.

Personer med högt värde visar sällan irritation eller skapar konflikter.

Empatisk
Utstrålar värme
Hjälpsam

Tolerant
Förstående
OmhändertagandeNeuroticism

Neuroticism (emotionell instabilitet) är ett värde på hur en person hanterar vardagen. Det visar också graden av känslomässig stabilitet och förmågan att vara flexibel. (Högt värde ger röda staplar).

Hämmad
Lättstörd
Känslig

Oförutsägbar
Orolig
KontrollbehovEgenuppfattning

En viktig faktor i en bedömning av en person är att bilden han/hon har av sig själv stämmer överens med andras uppfattning, vilket oftast ligger närmare verkligheten.

En person som har god uppfattning om sig själv är mer tillförlitlig i både relationer och situationer.


I RASP Big Five+ har vi hittat en metod att mäta denna faktor.


Om RASP Big Five+

Bakgrund

Big Five-teorin eller Femfaktorteorin är ursprunget till många av dagens personlighetstester. Den mäter fem olika, icke överlappande, personliga egenskaper som av många inom psykologin anses ge en grundläggande personlighetsprofil. Forskning har visat att de här fem egenskaperna också är överensstämmande vid en intervju, observation eller om testpersonen beskriver sig själv. Plustecknet i RASP Big Five+ visar att testet utöver de fem faktorerna även mäter graden av Självbild / Egenuppfattning.


Angående skönmålning

RASP Big Five+ försöker genom olika statistiska och matematiska modeller ta hänsyn till det som inom testpsykologin kallas skönmålning, dvs. huruvida testpersonen medvetet eller omedvetet förskönar svaren. Procentsatsen inom parentes, på testpersonens profil, anger värdet innan korrigering för skönmålning.


Konstruktion

Testet är utvecklat i Sverige tillsammans med svensk legitimerad psykolog (Filosofie Doktor i Tillämpad Psykologi). All programmering och utveckling av algoritmer har utförts av civilingenjör från KTH (Master of Science in Engineering).


Dataskydd och GDPR

Det är självklart viktigt för oss att ni känner er trygga med hur vi hanterar era testuppgifter. RASP Personlighetstester.se/com skyddar all data med stark/envägskryptering. Fråga gärna efter vår integritetspolicy.