RASP ServiceMind™

RASP ServiceMind är ett servicetest som mäter i vilken grad en person är benägen att tillfredsställa kundernas önskemål, att ge en god service.

Testet används inom hotell- och restaurangbranschen, cabincrew för flyget, butikspersonal och andra yrken där service med kundfokus är viktig.

En del företag använder testet som en första gallring för tjänster inom service.

Hur fungerar det?

Klicka eller swipa på nedanstående bildspel!

Webbformulär med frågor

Testet består av en webbenkät som fylls i av testpersonen och resultatet är klart i samma sekund som testet avslutas. Testet finns på svenska och engelska .


Lättläst profil

Administratören kan ta del av resultatet som presenteras som en lättläst profil.

Profilen visar servicenivån och vilka egenskaper som är framträdande hos en person som ger god service.Perfekt som en första gallring vid många sökande inom exempelvis servicebranschen.

Tre olika servicenivåer


Servicenivå - Rekommenderas (grönt)


Grönt
Rekommenderas
Servicenivå - Ett personligt möte/referenstagning rekommenderas innan beslut (orange)


Orange
Ett personligt möte/referenstagning rekommenderas innan beslut

Servicenivå - Rekommenderas inte (rött)


Rött
Rekommenderas tyvärr inte

Egenskaper vid hög servicenivå

En person  med hög servicenivå  har egenskaper som:
Kommunikation - Mer lyssnare/mottagare än sändare

Stor social förmåga - Vänlighet och empati

Kundfokus - Fokuserar på kunden istället för på sig själv
Ödmjukhet - Inte självhävdande

Flexibilitet - Vid behov förändringsbenägen

Öppenhet - Fångar upp signaler från kunden

Om RASP ServiceMind

Bakgrund

RASP ServiceMind™ är ett servicetest som mäter i vilken grad en person är benägen att tillfredsställa kundernas önskemål. Testet togs från början fram för att användas inom detaljhandeln som ett verktyg för att göra en första gallring då många tjänster fick stora mängder ansökningar.


Validitet och konstruktion

Testet är validerat mot Big Five (den sk Femfaktorteorin), som bland annat Psykologförbundet använder som validering av personlighetstester, och även mot RASP Personlighetstest. Testet är utvecklat i Sverige tillsammans med svensk legitimerad psykolog (Filosofie Doktor i Tillämpad Psykologi). All programmering och utveckling av algoritmer har utförts av civilingenjör från KTH (Master of Science in Engineering).


Dataskydd och GDPR

Det är självklart viktigt för oss att ni känner er trygga med hur vi hanterar era testuppgifter. RASP Personlighetstester.se/com skyddar all data med stark/envägskryptering. Fråga gärna efter vår integritetspolicy.