RASP Talent™

RASP Talent är ett begåvningstest som mäter begåvningsnivån (hög, normal eller låg) för en person.

Testet mäter även i vilken/vilka kunskapsgrupper personens begåvning är starkast/svagast inom:

Analytisk förmåga / Problemlösare
Matematik och aritmetik
Allmän kunskap / "Allmänbildning"

Hur fungerar det?

Klicka eller swipa på nedanstående bildspel!

Webbformulär med frågor

Testet består av en webbenkät som utförs på begränsad tid (20 minuter) av den som ska testas och resultatet är klart i samma sekund som testet avslutas.

Testet finns på svenska och engelska .


Lättläst profil

Administratören kan ta del av resultatet som presenteras som en lättläst profil. Profilen visar begåvningsnivån och vilka kunskapsgrupper personens begåvning är starkast/svagast i.

Testresultatet ger också en indikation på om testpersonen har svårt att prioritera och tänka rationellt.Visar direkt om personen är en problemlösare med analytisk förmåga!

Tre olika begåvningsnivåer

Begåvningsnivåerna är indelade i tre grupper. Färgnivån tillsammans med tre olika färger visar begåvningsnivån (exempel nedan).


Begåvningsnivå - Hög / Grön

Begåvningsnivå - Normal / Orange


Begåvningsnivå - Låg / Röd

De olika kunskapsgrupperna


Problemlösning

Här mäter vi logisk/analytisk förmåga och att kunna se samband. Vi mäter också egenskapen att fomulera ett problem och komma fram till rätt lösning.


Matematisk förmåga

I denna kategori mäter vi förmågan att lösa matematiska problem.

Testdelen använder aritmetik, talföljder och en del sannolikhetslära.


Allmän kunskap

Med detta mäter vi allmänbildning; bred kännedom om allmängiltiga ämnen och kunskaper om världen. Vi mäter också närvaro, dvs. förmågan att ta till sig information.


Indikator

Denna indikator visas om svarsmönstret utifrån testets frågor indikerar på att testpersonen har svårt att prioritera och tänka rationellt.

Andel per kunskapsgrupp
Diagrammet visar sammansättningen av kunskaper/förmågor baserat på testpersonens resultat (exempel till vänster).

Tårtbitens storlek står i proportion till kunskapens omfattning. Lite förenklat; ju större tårtbit desto mer kunskap innehar testpersonen av den gruppen.
Andel poäng per svårighetsgrad
Diagrammet visar andelen poäng testpersonen har uppnått för respektive svårighetsgrad (exempel till höger):

Röd - Lätta frågor
Orange - Medelsvåra frågor
Grön - Svåra frågor
Grå - Fel svar eller svar saknas

Om RASP Talent

Bakgrund

RASP Talent™ är ett begåvningstest som mäter vilken begåvningsnivå (hög, normal eller låg) en person har. Testet mäter även i vilken/vilka kunskapsgrupper personens begåvning är starkast/svagast. Testet bygger på klassiska figurer som visar logiska samband, frågor av allmänbildande karaktär och problem som rör aritmetik/matematik.


Konstruktion

Testet är utvecklat i Sverige tillsammans med svensk legitimerad psykolog (Filosofie Doktor i Tillämpad Psykologi). All programmering och utveckling av algoritmer har utförts av civilingenjör från KTH (Master of Science in Engineering).


Dataskydd och GDPR

Det är självklart viktigt för oss att ni känner er trygga med hur vi hanterar era testuppgifter. RASP Personlighetstester.se/com skyddar all data med stark/envägskryptering. Fråga gärna efter vår integritetspolicy.