RASP Personlighetstest

RASP Personlighetstest ger tydliga indikationer på möjligheter och risker, hur en person utför sitt jobb.

En profil som exempelvis kan matchas mot en aktuell tjänst. Vi kan hjälpa er att ta fram en mall när ni ska anställa en person, det ingår kostnadsfritt.

- Urval av kandidater
- Utvecklingssamtal
- Karriärplanering mm.

Hur fungerar det?Webbformulär med frågor

Testet består av en webbenkät som fylls i av testpersonen och resultatet är klart i samma sekund som testet avslutas.

Testet finns på svenska , engelska och tyska .


Lättläst profil

Resultatet presenteras som en lättläst profil, en sammanfattande bild med en förklaring av profiltypen.

Utöver profilen presenteras även möjligheter och risker för personligheten.

Klicka eller swipa på nedanstående bildspel!


Exempel på hur profiler kan se ut

För att underlätta förståelsen av våra profiler har vi tre exempel nedan, klicka på respektive profil (förklaring av möjligheter och risker har utelämnats i exemplen, en fördjupad beskrivning och analys av exempel kan laddas ner här).Positiv Säljare / Projektledare

Proaktiv - Fokuserar på resultat

God framförhållning
Energisk
Resultatinriktad

Fokus på nyttorelationer
Tillför energi

Proaktiv - Fokuserar på resultat Proaktiv - Fokuserar på resultat

IT-utvecklare

Proaktiv-Agerande - Kreativ

Pådrivande
Lättlärd
Snabb

Konkret
Handlingskraftig

Proaktiv - Agerande Proaktiv - Agerande

Kundtjänst / Ordermottagare

Reaktiv - Fokus på Administration

Eftertänksam
Analytisk
Varsam

Lugn
Hjälpsam

Reaktiv - Bygger lösningar på tidigare erfarenheter Reaktiv - Bygger lösningar på tidigare erfarenheter

Fler exempel - olika jobb för en viss profil

Här är ett par exempel på profiler och vilka yrken som kan passa bra till dem. Först visas de fyra "huvudprofilerna" och sedan ett urval av andra profiler.


Profiltyp: Specialiserad
Profil - Proaktiv - Fokuserar på Resultat

Proaktiv - Fokuserar på Resultat


Exempel på yrken:
- Marknadsförare
- Ledare/Chef
- Försäljare
- Företagsutvecklare
- Miljö-/livsmedelsinspektör
Profiltyp: Specialiserad
Profil - Social - Fokuserar på Relationer

Social - Fokuserar på Relationer


Exempel på yrken:
- HR-ansvariga
- Kommunikatör
- Personal för mässa och event
- Personal inom friskvård/hälsa
- Socialsekreterare
Profiltyp: Specialiserad
Profil - Reaktiv - Fokuserar på Administration

Reaktiv - Fokuserar på Administration


Exempel på yrken:
- Kabinpersonal
- Pilot
- Vårdpersonal
- Ekonomiassistent Marknadsförare
- Olika serviceyrken
Profiltyp: Specialiserad
Profil - Agerande - Fokuserar på Utveckling

Agerande - Fokuserar på Utveckling


Exempel på yrken:
- Utvecklare (inom ex. IT och medicin)
- Brandman
- Marknadsförare
- Lärare
- Olika expertroller
Profiltyp: Mångsidig
Profil - Mångsidig (Energisk)

Mångsidig - Energisk


Exempel på yrken:
- Projektledare
- Försäljningschef
- Vice VD
- Fastighetsskötare

(En adaptiv och energisk person)
Profiltyp: Mångsidig
Profil - Mångsidig (Analyserande)

Mångsidig - Analyserande


Exempel på yrken:
- Analytiker
- Studievägledare
- Olika testyrken (ex. mjukvara)
- Olika underhållsarbeten
Profiltyp: Mångsidig
Profil - Mångsidig (Varsam)

Mångsidig - Varsam


Exempel på yrken:
- Butiksmedarbetare
- Ledare
- Präst
- Personlig assistent
- Ledare för behandlingshem
Profiltyp: Mångsidig
Profil - Mångsidig (Sällskaplig)

Mångsidig - Sällskaplig


Exempel på yrken:
- Polis
- Väktare
- Marknadsförare
- Förvaltare
- Ledare
Profiltyp: Tvåsidig
Profil - Reaktiv - Fokuserar på vinn-vinn

Tvåsidig - Fokuserar på "vinn-vinn"


Exempel på yrken:
- Marknadsförare
- Mäklare
- Account Manager
- Advokat
- Vissa relationsbyggande roller

Om RASP Personlighetstest

Bakgrund

RASP Personlighetstest konstruerades främst för att möta marknadens krav på ett personlighetstest som ska vara lätt att utföra, tolka och förstå men också prisvärt. Det skall vara ett praktiskt verktyg i urvalssituationer, för personlig utveckling, för utvecklingssamtal och gruppsammansättning.

Den vetenskapliga bakgrunden bygger på fallstudier som förutom tester innehåller intervjuer med testpersonens närmaste omgivning. RASP Personlighetstest är även validerat mot Defense Mechanism Test (DMT, läs mer) och Big Five (sk Femfaktorteorin, läs mer).

Eftersom svaren på testets frågor är omöjliga att styra i en viss riktning, behövs ingen skönmålningskorrektion! Detta gör att resultatet ger en helt adekvat beskrivning av testpersonens agerande.


Konstruktion

Testet är utvecklat i Sverige tillsammans med svensk legitimerad psykolog (Filosofie Doktor i Tillämpad Psykologi). All programmering och utveckling av algoritmer har utförts av civilingenjör från KTH (Master of Science in Engineering).


Dataskydd och GDPR

Det är självklart viktigt för oss att ni känner er trygga med hur vi hanterar era testuppgifter. RASP Personlighetstester.se/com skyddar all data med stark/envägskryptering. Fråga gärna efter vår integritetspolicy.